نقش اشتغال زنان در تصمیم آنها به فرزندآوری

به گزارش وبلاگ خبری تحلیلی، قصد فرزندآوری همان انتخاب مشروط افراد برای داشتن فرزند است که نه تنها با نگرش زوجین نسبت به والد شدن و فرزندان مرتبط است، بلکه با درک آن ها نسبت به شرایط زندگی خود، ارتباط دارد. ناباروری، زمان ازدواج، وضعیت مالی - اجتماعی خانواده، اشتغال زنان، سیاست های نگهداری کودک، ثبات در روابط زناشویی، آمادگی برای والد شدن، سطح تحصیلات، فشار اطرافیان و داشتن تجربه والدی و نیز تجربه فرزندآوری دیگران ازجمله عواملی هستند که بر قصد و رفتار باروری زوجین به ویژه زنان تأثیرگذار هستند.

نقش اشتغال زنان در تصمیم آنها به فرزندآوری

به گزارش وبلاگ خبری تحلیلی، امروزه در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه در مواجهه با مسئله سالخوردگی جمعیت و کاهش جدی نرخ رشد باروری، سیاست های جمعیتی در جهت افزایش فرزندآوری تغییر نموده است اما موضوعاتی مانند حمایت اجتماعی، چقدر در این قضیه تأثیر دارد؟

به اعتقاد پژوهشگران باروری افراد ممکن است منتج از باورها، رفتارهای فردی، هنجارها و ارزش های اجتماعی تغییر کند. برخی بر این باورند که فرزندآوری یک رفتار اجتماعی است و تحت تأثیر تعاملات اجتماعی و ساختارهای اجتماعی قرار می گیرد. درواقع ارزش ها و دیدگاه زوجین نسبت به داشتن فرزند، تعاملات زناشویی و از سوی دیگر حمایت های دولت، خانواده و خویشاوندان، هنجارهای اجتماعی و سازوکار شبکه های اجتماعی ممکن است بر تصمیمات زوجین و رفتار باروری آن ها تأثیرگذار باشند.

برای آنالیز دقیق تر این موضوع، محققانی از پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به انجام پژوهشی نموده اند که در آن به آنالیز دیدگاه زنان ایرانی نسبت به قصد فرزندآوری و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در کلانشهری همچون تهران که نرخ باروری پایینی دارد، پرداخته شده است.

در این تحقیق 822 زن واجد شرایط در سنین باروری (49-15 سال)، که به 26 مرکز منتخب دولتی و خصوصی بهداشتی و درمانی مراجعه نموده بودند، شرکت داشتند.

طبق یافته های این پژوهش، ارتباطی بین قصد فرزندآوری زنان با حمایت اجتماعی دیده نشد، اما عوامل جمعیت شناختی شامل سن و سطح تحصیلات زنان، همچنین وضعیت اقتصادی خانواده معین کننده های اصلی قصد فرزندآوری در بین زنان بودند.

بر این اساس، با افزایش هر یک سال سن، 20 درصد قصد فرزندآوری افزایش نشان داد، درحالی که با افزایش هر یک سال سطح تحصیلات زنان، 8 درصد کاهش در قصد فرزندآوری دیده شد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، افراد با وضعیت اقتصادی بد، 47 درصد قصد کمتری برای فرزندآوری داشتند.

ناهید اکبری پژوهشگر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دو همکار دیگرش در این تحقیق می گویند: طبق نتایج ما، یکی از عوامل مهم بر قصد فرزندآوری در زنان، تعداد فرزندان فعلی است. در این مطالعه با افزایش هر فرزند، قصد فرزندآوری کاهش 60 درصدی نشان داده است. همچنین طبق یافته ها، ارتباط معنی داری بین زنان خانه دار و شاغل ازنظر تمایل به فرزندآوری نشان داده نشد. بنابراین به نظر می رسد، وضعیت شغلی در زنان ایرانی عامل تهدیدکننده ای برای قصد فرزندآوری آن ها نباشد. البته باید ذکر کرد که در ایران میزان اشتغال زنان پایین است. همان طور که در این مطالعه هم درصد کمی از زنان شاغل بودند.

محققان فوق می افزایند: پیش از این، مطالعات متعددی ارتباط بین دو متغیر حمایت اجتماعی و قصد فرزندآوری را نشان داده اند. به طوری که در برخی مطالعات، افزایش دسترسی به منابع حمایتی و به ویژه در مراقبت از کودک و وجود شبکه های اجتماعی خانواده یا دوستان، زوجین را به انگیزه و قصد بیشتر برای داشتن فرزند ترغیب نموده اند. اما نتایج مطالعه ما، ارتباط قابل توجهی را بین نمره حمایت اجتماعی بعد شبکه ای و بعد رضایت با قصد فرزندآوری در زنان مورد مطالعه نشان نداد. در این مطالعه، اکثر زنان شرکت کننده، همسر خود را اولین حامی (52 درصد)، سپس والدین مادری (20 درصد)، والدین پدری (11 درصد) و دوستان (کمتر از 2 درصد) را به عنوان سایر حمایت کنندگان گزارش کردند.

ارزش گذاری برای فرزندان از عواملی است که مستقیماً بر رفتار باروری تأثیرگذار است و به زمینه های اقتصادی اجتماعی زندگی زنان مرتبط است. در این خصوص، اکبری و همکارانش اعتقاد دارند: برخی مطالعات انجام شده در ایران نشان داده اند در دهه های اخیر ارزش فرزندآوری تحت تأثیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی در حال تغییر است، بر همین اساس در جوامعی که ارزش بالایی برای داشتن فرزند قرار نمی دهند، شاید حمایت اجتماعی به وسیله عوامل دیگری همچون تقبل مسئولیت فعالیت های فرزند پروری و مسئولیت های اقتصادی، روانی و اجتماعی والدین بر قصد فرزندآوری تأثیر بگذارد.

این محققان با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش خود، چنین نتیجه گیری نموده اند: به هر حال با توجه به نتایج این مطالعه، برای ترویج فرزندآوری احتیاج است که در جهت بهبود امنیت اقتصادی خانواده ها و وضعیت اقتصادی-اجتماعی زنان، سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. بنابراین به نظر می رسد، برای تحقق برنامه های جمعیتی کشوری هنوز هم آنالیز های عمیق تری در زمینه عوامل مرتبط با فرزندآوری لازم باشد.

طبق اعلام جهاد دانشگاهی گلستان، این یافته ها در قالب مقاله ای علمی پژوهشی در نشریه پایش، وابسته به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نقش اشتغال زنان در تصمیم آنها به فرزندآوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقش اشتغال زنان در تصمیم آنها به فرزندآوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید