فارس من، 3800 نفر از فارس پرسیده اند؛ افزایش حقوق کارکنان دانشگاه چند درصد است؟

به گزارش وبلاگ خبری تحلیلی، در پی اعمال مصوبه افزایش 50 درصدی امتیاز حقوق کارکنان دولت، بعضی کارکنان دانشگاه که احکام جدید را دریافت نموده اند می گویند حقوق آنان نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش نیافته. دانشگاهیان می پرسند افزایش حقوق دقیقا چند درصد است؟

فارس من، 3800 نفر از فارس پرسیده اند؛ افزایش حقوق کارکنان دانشگاه چند درصد است؟

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی وبلاگ خبری تحلیلی، کارکنان دانشگاه های کشور مانند دیگر کارکنان دولت معتقدند باید مشمول افزایش 50 درصدی دریافتی شوند. کمپین آنها به همین بهانه در فارس من با عنوان افزایش 50 درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری برای کارمندان دانشگاه های کشور اعمال می شود؟ به ثبت رسید و تا به امروز حدود 3800 امضا دارد.

خبرنگار از آخرین روزهای سال گذشته تا به امروز این موضوع را پیگیری نموده است.

ماجرای افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان چیست؟

ماجرای افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان به یک مجوز قدیمی در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون حداکثر اختلاف حقوق کارکنان بر می شود؛ در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی در حقوق کارکنان معین شد و براساس آن در قانون برنامه پنجم تاکید شد که دستگاه ها می توانند این امتیازها را تا 50 درصد افزایش دهند.

اما در عمل تعدادی از دستگاه ها از جمله دستگاه های تابعه قوه قضائیه تا 50 درصد، وزارت کشور 20 تا 35 درصد، وزارت نیرو 20 درصد، سازمان دامپزشکی 35 درصد و سازمان پزشکی قانونی 35 درصد توانستند از این مجوز استفاده نمایند و بعضی دستگاه ها هم از جمله زیرمجموعه های وزارت علوم نتوانستند استفاده نمایند.

بنابراین اکنون یک بخش نامه سازمان اداری و استخدامی برای استفاده سازمان ها از افزایش 50 درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه وجود دارد و از سوی دیگر ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه می گوید اختلاف حقوق ها باید حداکثر 20 درصد باشد. با این پیش فرض ها در سال 98 سازمان امور اقتصادیاتی از محل جابجایی اعتبار در داخل همان دستگاه و مشروط به این که دریافتی کارمند از حد مجاز مشخص شده بیشتر نشود دستور داد که سازمان ها از این 50 درصد استفاده نمایند.

وزارت علوم برای اجرای مصوبه به دانشگاه ها مجوز داد

از آنجا که دانشگاه ها زیر مجموعه خدمات کشوری نیستند و هیات امنایی اداره می شوند نمی توانند به صورت مسقتیم با بخش نامه معاون رئیس جمهوری و سازمان برنامه و بودجه احکام عمل نمایند. دانشگاه ها باید هر تصمیمی را به هیات امنا ببرند.

برای حل این مشکل وزارت علوم صورت جلسه ای را برای افزایش 50 درصدی حقوق برای همه هیات امنای دانشگاه ها تنظیم و به دانشگاه ها ارسال کرد تا با توجه به دور بودن زمان برگزاری هیات امنای دانشگاه ها، امضاهای صورت جلسه به صورت دستی گرفته شوند و صورت جلسه هیات امنای دانشگاه ها برای افزایش 50 درصدی حقوق طبق روال قانونی مصوب شود.

احکام سال 99 کارکنان دانشگاه ها با اعمال مصوبه افزایش 50 درصدی امتیازها تنظیم شد

در آخرین پیگیری خبرنگار از شرایط اجرای این مصوبه، سعید یزدانی معاون اداری و اقتصادی دانشگاه تهران به خبرنگار، گفت: کارهای مربوط به افزایش حقوق کارکنان دانشگاه براساس مصوبه فوق انجام و احکام سال جدید هم تنظیم شده است و حقوق فروردین ماه 99 با احکام جدید براساس افزایش 50 درصدی حقوق پرداخت خواهد شد. رقم دقیق میزان افزایش در احکام معین می شود.

سید فرشاد فاطمی معاون اداری و اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف هم به خبرنگار، گفت: تنظیم احکام کارکنان براساس مصوبه فوق در دست انجام است و تغییرات حقوق مربوط به این مصوبه در حقوق فروردین ماه کارکنان اعمال خواهد شد. البته عنوان این مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق است اما در عمل حقوق همه کارکنان دانشگاه با اعمال این مصوبه 50 درصد افزایش نخواهد یافت و مقدار دقیق افزایش در احکام معین می شود.

همچنین هوشیار سایه میری مدیر منابع انسانی دانشگاه کردستان هم گفت: احکام کارمندان مطابق با بخشنامه فوق صادر شده است و حقوق های جدید در صورت اعتبار با لحاظ شدن افزایش پرداخت خواهد شد.

کارمندان چه می گویند؟

پس از اینکه معین شد دانشگاه ها اجازه اعمال مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق را دریافت نموده اند و همه ملزم به اجرای آن شدند، کارکنان دانشگاه ها می پرسند که افزایش حقوق دقیقا چند درصد اعمال می شود؟ بعضی از کارمندان که احکام جدید خود را دریافت نموده اند می گویند که حقوق آنان نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش نیافته است.

برای مثال یک کارمند دانشگاه با ارسال ابلاغیه جدید معاونت اقتصادی و اداری دانشگاه محل کار خود سوال نموده که چرا حقوق شان در سال 99 به میزان 50 درصد اضافه نشده است.

موضوع حقوق های دانشگاهیان دنبال نماینده های زیادی دارد و کاربران کامنت های زیادی در این باره برای فارس نوشته اند، از جمله اینکه بعضی کاربران نوشته اند: در ایران باید تجدید نظر قطعی در مورد صدور حقوق مزایای و تمام دریافتی های همه کارمندان که از بودجه دولتی دریافتی دارند انجام شود و یکسان سازی کلی و منطقی صورت بگیرد. اول از همه دریافتی ها باید یکسان باشه و جلوی بعضی ادارات که پاداش های کلان و مزایای زیاد جدا از حقوق می دهند گرفته شود. کارمندانی که زحمت بیشتری می کشند باید دریافتی بیشتری داشته باشند. افرادی که سختی بیشتری دارند یا از لحاظ روانی و جسمی مشغولیت زیادی در محل کار دارند باید دریافتی بیشتری داشته باشند. افرادی که در مشاغل حاکمیتی هستند در همه جای دنیا دریافتی بیشتری دارند اما در ایران برعکس است.

خبرنگار این سوال را پیگیری نموده است.

مهم ترین مسئله؛ افزایش حقوق کارکنان دانشگاه چند درصد بود؟

اکنون معین شد که با بخش نامه وزارت علوم به دانشگاه ها، تمامی دانشگاه های زیرمجموعه های این وزارتخانه شامل مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق شده اند اما مهم ترین مسئله در این باره این است که افزایش حقوق کارکنان دانشگاه با این مصوبه در عمل چند درصد بوده است؟

متوسط افزایش حقوق 15 درصد است

خبرنگار در پیگیری این موضوع سراغ چند دانشگاه رفته است. ابتدا به سراغ یک دانشگاه خارج از تهران رفته ایم تا شرایط را در دانشگاه هایی غیر از تهران را هم جویا شویم.

یعقوب محمدی رییس دانشگاه بوعلی سینا همدان در گفت وگو با خبرنگار اظهارداشت: این مصوبه با بخش نامه وزارت علوم به وسیله هیات امنای دانشگاه ها باید تصویب شود. سال قبل دستگاه های اجرایی این مصوبه را اجرا کردند اما دانشگاه ها فقط مصوب کردند و ان شالله سال جاری بتوانند آن را اجرایی نمایند. در نتیجه دانشگاه ها هم برای کارکنان خود افزایش هایی را طبق این مصوبه داشته اند اما رقم افزایش 50 درصد نیست و بسته به هر کارمند متفاوت است اما به طور متوسط رقم افزایش حقوق 15 درصد بوده است.

چرا 15 درصد چرا 50 درصد نه؟

سعید یزدانی معاون اداری و اقتصادی دانشگاه تهران درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دانشگاه پس از اعمال مصوبه دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت، به خبرنگار: افزایش حقوق پرسنل دانشگاه ممکن است 50 درصد نباشد، زیرا حقوق پرسنل دانشگاه نسبت به کارمندان سایر دستگاه ها بالاتر است و دولت می خواهد با عمل به برنامه ششم و افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش قدرت خرید آنان و تورم را جبران کند.

جزییات افزایش 30 درصدی 3 آیتم احکام حقوقی کارکنان دانشگاه

به گفته یزدانی، با ابلاغ وزارت علوم که دانشگاه ها مجاز به اعمال مصوبه افزایش 50 درصدی شدند در واقع 3 آیتم در احکام همه کارکنان دانشگاه ها شامل فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل با میزان 30 درصد افزایش یافت. تاثیر این 30 درصدها در احکام بسته به حقوق کارکنان دارد که تا 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد افزایش یافته و افزایش بالای 20 درصد هم بین کارکنان بوده است. یعنی افزایش حقوق همه کارکنان یکسان و تا 50 درصد نبوده است.

وی تاکید نمود: کارمندان دانشگاه دارای یک پایه حقوقی هستند و علاوه بر این، 3 آیتم فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل در احکام دارند که اکنون ضرایب این 3 آیتم 30 درصد افزایش یافته است نه پایه حقوق. باید به این نکته هم توجه داشت قرار نیست بودجه اضافی بابت این افزایش حقوق به دانشگاه داده شود بلکه دانشگاه باید از محل همین بودجه های موجود این افزایش را اجرا کند.

تفاوتی بین اعمال مصوبه افزایش حقو ق ها از اسفند 98 یا فروردین 99 نبود

سید فرشاد فاطمی معاون اداری و اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف هم در پیگیری درصد افزایش حقوق کارکنان در نتیجه اجرای این مصوبه به خبرنگار، گفت: در این مصوبه روش اصلاح ضریب ها قید شده است و هر کسی که قراردادی با دانشگاه ها دارد مشمول این مصوبه می شود.

وی با بیان اینکه در عمل تفاوتی بین اعمال مصوبه افزایش حقو ق ها از اسفند 98 یا فروردین 99 نبود، گفت: احکام از اسفند ماه صادر می شود و تغییرات هم از همان اسفند 98 اعمال می شود اما در واقع براساس قانون، تغییر حقوق ها در حقوق فروردین لحاظ خواهد شد. بنابراین اجرای این مصوبه از اسفند 98 یا فروردین 99 تفاوتی نمی کرد چون به هر حال هر گونه افزایش حقوق کارکنان دولت یک ماه بعد برای آنان عملیاتی می شود و این افزایش هم به هر حال در حقوق فروردین کارکنان منظور می شد.

منبع: خبرگزاری فارس

به "فارس من، 3800 نفر از فارس پرسیده اند؛ افزایش حقوق کارکنان دانشگاه چند درصد است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فارس من، 3800 نفر از فارس پرسیده اند؛ افزایش حقوق کارکنان دانشگاه چند درصد است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید